กก

August 14, 2004 10:18 AM Reed claims victory at Central Open
August 14, 2004 09:40 AM Former Classic champ wins Northern Open
August 13, 2004 03:25 PM Auten ought to win
August 12, 2004 03:22 PM Kentucky's Auten leads Central Open
August 3, 2004 07:09 PM Simply a Grand, Grand Classic
August 1, 2004 07:02 PM A TRUE WORLD CHAMPIONSHIP

mark-aa.jpg